Thursday, 30/6/2022 UTC+2
Interesujący Serwis internetowy!

Profesjonalne i błyskotliwe kolumny estradowe – jakim sposobem wybrać?

Post by relatedRelated post

Profesjonalne i porywające kolumny estradowe – jak wybrać?
Wyróżniamy dwa typy kolumn estradowych, a mianowicie kolumny tak zwane otwarte i kolumny zamknięte. Kolumny estradowe otwarte, zamieszczone są w otwartym obudowaniu oraz mają one lepszą skuteczność aniżeli głośniki zamieszczone w drugim typu kolumn. Kolumny zamknięte z drugiej kwestii są na pewno lepsze w jednym aspekcie, chodzi tu o dźwięki o niskich częstotliwościach, w związku z tym mają powiększoną moc impulsu odpowiedzialnego za ten przedział – scan speak głośniki. Jeśli chodzi o kolumny to są one instalowane w grubych oraz wybitnie ciężkich obudowach, jakie za zadanie mają nie przepuszczanie drgań akustycznych do najbliższego otoczenia. Lepsi twórcy kolumn stosują dodatkowe obciążenie co ma na celu jeszcze lepsze odizolowanie tych drgań od otoczenia. Sam montaż kolumny także jest niezmiernie ważny bo nie mogą one bezpośrednio dotykać podłogi, wskutek tego w wielu przypadkach zawieszane są w rogach lokali na łańcuchach, bądź stawiane są na specjalistycznych podstawkach, wykonanych z metalu, a czasami z granitu.

About